Cấu trúc của răng và tuỷ răng
15-03-2011
6679
CẤU TRÚC CỦA RĂNG VÀ TUỶ RĂNG

Xem thêm video


Enamel:                                            Men răng

Dentin:                                              Ngà răng

Pulp Chamber:                                 Buồng tủy

Root canal Containing Pulp tissue: Chân răng chứa mô tủy răng

Apex or Root end Opening:             Cuống hay chóp răng phía dưới cùng có lỗ mở để thần kinh và mạch máu tủy đi qua

Crown of the Tooth:                         Thân của răng

Root of the Tooth:                            Chân răng

Tủy răng được bảo vệ bởi hai lớp cứng của thân răng kể từ ngoài vào trong là men răng và ngà răng. Dọc theo chiều dài của thân răng được chia làm hai phần chính là thân răng và chân răng thì tủy răng tương ứng nằm trong đó cũng được gọi tên là Tủy thân răng ( Coronal pulp ) và Tủy chân răng ( Radicular pulp )

Pupal horn: Sừng tủy

Pulp chamber: Tủy buồng

Radicular pulp: Tủy chân răng

Apical foramen: Lỗ chóp

Mặt trên của tủy thân răng có số lượng sừng tủy ( pupal horn ) tương ứng với số lượng núm răng trên mặt nhai

 

 

Enamel:                       Men răng

Crown:                        Thân răng

Gingival:                      Lợi ( nướu )

Pulp Chamber:           Buồng tủy

Dentinal Tubules:       Ống ngà

Periodontal Ligament:Dây chằng quanh răng

Root canal:                Ống tủy

Cementum:               Cement bao quanh chân răng

Alveolar Bone:           Xương ổ răng

Apical Foramen:        Xương xốp

Spongy bone:            Xương vỏ

Cortical bone

 

Hình chụp tủy răng cửa khi lấy ra khỏi buồng tủy

 


Hình chụp riêng tủy răng hàm bằng kỹ thuật MRI

 

 

 

 

Tủy răng là sự tập hợp và biệt hóa của Động mạch, Tĩnh mạch, Thần kinh từ bó mạch thần kinh hàm trên và dưới đi vào trong buồng tủy qua lỗ chóp chân răng

 

 

Artery: Động mạch

Vein: Tĩnh mạch

Nerve: Thần kinh

Pulp: Tủy

Branches of artery, vein and nerve in pulp: Nhánh của động mạch, tĩnh mạch, thần kinh trong tủy răng

 

 

 

 

Tủy răng và các thành phần liên quan

 

 

Tế bào gốc tủy răng phát triển ngày thứ 8 trên giá thể sứ ( Calcium phosphate ) có lỗ với sự phát triển mở rộng các lưới  ( matrix ) Protein

 

Chia sẻ thông tin   Gửi bài viết này cho bạn bè Bản in
Các bài viết khác
Share:
scroll up
1
Bạn cần hỗ trợ?
 
Bấm vào để gọi: 0982098218