Giải phẫu xương hàm dưới
15-03-2011
5783
GIẢI PHẪU XƯƠNG HÀM DƯỚI
Share:
scroll up
 

 

Lỗ thần kinh hàm dưới ( Lỗ gai Spix )

 

Xương hàm dưới nhìn từ phía sau

 

Xương hàm dưới ở trẻ sơ sinh

 


Xườn hàm dưới ở trẻ em

 

 

Xương hàm dưới ở người trưởng thành

 

 

 

Xương hàm dưới ở người già

 

 

Xương hàm dưới-Nơi bám của các cơ mặt